Blog

Connecting the dots - centraal patiëntendossier in de allernieuwste software voor thuisverpleging

Nexuzhealth lanceert een gloednieuw softwarepakket voor de thuisverpleging: het elektronisch patiëntendossier nexuzhealth pro. Eén centraal dossier, waarbij informatie gedeeld wordt tussen thuisverpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuizen.

thuisverpleegkundigen-1024x619-1

 

Centraal elektronisch patiëntendossier

“Het centraal elektronisch patiëntendossier combineert informatie van ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleging”, vertelt Lore De Raeve, director primary care van nexuzhealth. Dit resulteert in een completer beeld van de patiëntgegevens en biedt unieke mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking. 

Zo zijn bijvoorbeeld diagnoses, gesteld door de huisarts, of aanpassingen in het medicatieschema meteen zichtbaar voor de thuisverpleegkundige. Ook laboresultaten of wondzorgverslagen kunnen eenvoudig gedeeld worden tussen huisartsen en verpleegkundigen. En wanneer een verpleegkundige de parameters van de patiënt neemt of een pijnregistratie doet, zullen deze gegevens ook meteen door de huisarts kunnen worden opgevolgd. 

Ook met ziekenhuizen wordt samenwerking en informatie-uitwisseling geoptimaliseerd. Zo zal je als thuisverpleegkundige nu reeds verslagen van specialisten, medische beeldvorming of ontslagmedicatie kunnen bekijken. Ook kan je zien wanneer de patiënt is opgenomen in of ontslagen uit het ziekenhuis en welke toekomstige afspraken gepland zijn.

Communicatie via eHealth

“Door het centraal patiëntendossier wordt het dus voor thuisverpleegkundigen gemakkelijker om een-op-een samen te werken met de huisarts”, gaat De Raeve verder. Maar de samenwerking met andere zorgverleners gaat verder dan enkel het centraal dossier. De software communiceert ook naadloos met allerlei eHealth-diensten. “Ook wanneer de huisarts nog niet met nexuzhealth pro werkt, zal de verpleegkundige heel wat gegevens kunnen opvragen”, vertelt De Raeve. Zo kan bijvoorbeeld het medicatieschema van de patiënt of de SumEHR, een samenvatting van het gezondheidsdossier van de patiënt, opgevraagd worden via het Vitalink platform. Via een connectie met de hubsnetwerken van ziekenhuizen die onderling gegevens delen, kunnen verpleegkundigen tevens verslagen en -beelden opvragen. Heel wat gegevens zijn trouwens ook beschikbaar voor de patiënt via de patiëntenapp mynexuzhealth. Verpleegkundigen beschikken binnen nexuzhealth pro ook over een eigen eHealthBox, een beveiligde mailbox om te communiceren met andere zorgverleners. 

Meest complete en gebruiksvriendelijke software voor thuisverpleging

Alle functionaliteiten die je nodig hebt als thuisverpleegkundige zijn beschikbaar binnen de gehomologeerde software nexuzhealth pro. Nexuzhealth biedt een webapplicatie en een mobiele app aan. 

“De webapplicatie zal wellicht meer gebruikt worden voor administratieve taken, het opmaken van planningen of voor tarificatie en facturatie”, vervolgt De Raeve. “We streven naar zoveel mogelijk administratieve vereenvoudiging. Zo hebben we veel aandacht besteed aan het automatisch en snel kunnen opmaken van verslagen, zoals het verpleegkundig consult of een wondzorgverslag.” 

De mobiele app richt zich voornamelijk op zorginhoudelijke elementen. Naast standaard zaken zoals anamnese, verpleegproblemen of observaties, biedt nexuzhealth ook enkele uitgebreide zorgdossiers aan, zoals een palliatief dossier, een diabetesdossier en een wondzorgdossier. “We hechten veel belang aan de gebruiksvriendelijkheid van de software”, zegt De Raeve. “Zo zal je in de mobiele app ook foto’s kunnen opladen van wonden of voorschriften, navigeren naar het adres van de patiënt of snel even bellen dat je wat later bent dan normaal.” 

Ook zonder internetverbinding kan je verder werken. Heel wat functionaliteiten zijn namelijk ook offline beschikbaar. Van zodra er terug verbinding is, wordt alles automatisch weer gesynchroniseerd. De mobiele app is beschikbaar voor Android en iOS, koppelt via bluetooth met een eID-lezer. 


Moderne cloudoplossing

De gebruiksvriendelijke applicatie werkt volledig in de cloud. Zo kan je eenvoudig en veilig opstarten via de webbrowser of de mobiele app en zijn de patiëntgegevens altijd up-to-date en altijd en overal beschikbaar. 

 

Sterke start en stevige ambities

Nexuzhealth heeft reeds heel wat contracten lopen met thuisverpleegkundige organisaties. Zo zullen er voor het einde van het jaar al bijna 2200 thuisverpleegkundigen van CT Paramedics opstarten met nexuzhealth pro. Er loopt ook een samenwerking met enkele provincies van het Wit-Gele Kruis, waardoor al bijna 30% van de thuisverpleegkundigen in Vlaanderen op termijn met nexuzhealth pro zal werken. 

De ambities zijn hoog.  “Uiteraard willen we graag iedereen overtuigen van de voordelen van nexuzhealth pro en het centraal patiëntendossier, maar als softwareleverancier focussen we op onze core business: het ontwikkelen en implementeren van gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige software, waarin zorgverleners optimaal kunnen samenwerken met elkaar én met de patiënt. 

Daarom richten we ons enerzijds tot grote thuisverplegingsorganisaties, die de software aanschaffen voor al hun medewerkers. Anderzijds kunnen ook organisaties contact met ons opnemen wanneer ze als reseller willen optreden. Dit houdt in dat ze de software promoten, licenties afnemen, de eindgebruikers opleiden en instaan voor de eerstelijns helpdeskondersteuning. De individuele verpleegkundige of groepering kan dan een keuze maken uit een van de beschikbare resellers. Met hun bijkomende dienstverlening en kwalitatieve service kunnen de resellers het verschil maken en de verpleegkundigen overtuigen om voor hen te kiezen. 

Interesse in nexuzhealth pro voor thuisverpleging? Lees meer over onze software.