Veelgestelde vragen

Waar kunnen we je mee helpen?

Inhoudelijke vragen over je dossier? Stel ze bij je zorgverlener of ziekenhuis.

Starten met mynexuzhealth

 
Hoe kan ik inloggen op de website mynexuzhealth?

Surf naar de website www.mynexuzhealth.com om uw medische gegevens van onze partnerziekenhuizen te raadplegen. U kan op drie verschillende manieren aanmelden op mynexuzhealth:

itsme®

Elektronische identiteitskaartlezer (eID)

Codekaart (geen Belgisch rijksregisternummer)

Hoe registreer ik de mynexuzhealth-app op mijn smartphone of tablet?

De applicatie ‘mynexuzhealth‘ zorgt ervoor dat de patiënt op een gestructureerde manier zijn medisch dossier kan raadplegen met behulp van een smartphone of tablet.
Installeer de applicatie ‘mynexuzhealth‘ via de ‘Google Play Store‘ (Android) of ‘App Store‘ (Apple).

Om de ‘mynexuzhealth’ applicatie te kunnen gebruiken, dient u het toestel éénmalig te registreren.
Hierna kan u steeds inloggen met een pincode. Ontdek hieronder de verschillende aanmeldmethoden:

itsme®

Persoonlijke computer (PC)

SMS

Codekaart

Pincode geblokkeerd / vergeten / wijzigen

Deblokkeer uw account of registreer uw smartphone opnieuw wanneer uw toestel geblokkeerd is. Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie.

Account deblokkeren

Opnieuw registreren

Safetynet foutcode 2: mijn smartphone of tablet is niet conform

Krijgt u de foutmelding “uw toestel is niet conform met deze applicatie of het bedrijfsbeleid (code 2)” te zien? Deze foutcode wijst erop dat SafetyNet, een applicatie van Google die het toestel verifieert, het toestel niet als conform beschouwt.

De applicatie kan niet geïnstalleerd worden omdat het apparaat of het besturingssysteem mogelijks verouderd is. Een andere reden hierbij is dat het apparaat niet meer beschikt over de originele fabrieksinstellingen.

Vragenlijsten via e-mail openen

Uw ziekenhuis heeft de mogelijkheid om vragenlijsten digitaal op te sturen. Deze worden in ‘mynexuzhealth‘ (uw medisch dossier) toegevoegd, waarbij u ook een melding ontvangt via e-mail. Op deze manier kan u de vragenlijst openen en invullen.

Stap 1: Om vragenlijsten via e-mail te beantwoorden, klik op ‘vragenlijst(en) invullen‘.

Stap 2: Vervolgens wordt een nieuwe webpagina geopend. Hier kan u een ingevulde code terugvinden. De code wordt automatisch ingevuld en dient u niet te veranderen.

Stap 3: Vul uw geboortedatum in zoals aangegeven in het voorbeeld ’01/01/2000′ of klik op het kalender-logo. Kies eerst het jaartal, maand en hierna de dag.

Stap 4: Na het invullen van de geboortedatum klikt u op ‘aanmelden’ om de vragenlijst(en) te openen.

Terug naar begin

Het medisch dossier

Inzage dossier door derden

Het uitoefenen van de rechten van een andere patiënt kan in verschillende rollen:

Een vertrouwenspersoon kan zich informeren over de gezondheidstoestand, het patiëntendossier inzien. 

Bent u verantwoordelijk voor het maken van medische beslissingen bij een andere patiënt?
Hiervoor kan u een vertegenwoordiger of bewindvoerder worden.

Ook pleegouders en zorgvolmachthouders kunnen bepaalde rechten over een patiënt beoefenen en/of het medisch dossier inzien.

Inzage dossier kind (ouder/kind-koppeling)

Als ouder kan u toegang krijgen tot het dossier van uw kind (jonger dan 15 jaar) via een ouder/kind-koppeling
Om te bewijzen dat u het ouderlijk gezag uitvoert, vragen we mogelijks bijkomende documenten.

Kind -15 jaar (ouder/kind-koppeling)

Kind +15 jaar (vertrouwenspersoon)

Het ouderlijk gezag

Bijkomende documenten

 

Heeft mijn huisarts of zorgverstrekker toegang tot mijn dossier?

Informatie over uw privacy en wie toegang heeft tot uw dossier, kan u hier nalezen.

In de rubriek 'toegangen' kan u een overzicht vinden van zorgverleners die toegang hebben tot uw medisch dossier (bv. huisarts, zorgverlener, vertrouwenspersoon,...).

Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Wilt u dit niet, dan kan u dit melden aan de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis of de toegang intrekken op de website www.mynexuzhealth.be. Andere zorgverstrekkers hebben geen automatische toegang tot uw nexuzhealth-dossier.

Indien u een externe zorgverstrekker toegang wenst te verlenen tot uw medisch dossier, dan dient deze zich te registreren via nexuzhealth consult. Eens de zorgverstrekker toegang heeft tot nexuzhealth consult, dient hij een aanvraag in te dienen om toegang te krijgen tot uw dossier. 

Wenst u achteraf een zorgverlener de toegang tot uw dossier te ontzeggen, dan kan u dit melden aan de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis of de toegang intrekken via www.mynexuzhealth.be.

Waarom heb ik geen toegang meer tot het medisch dossier van een overleden patiënt?

Het inkijken van het medisch dossier na overlijden is vaak een moeilijke en delicate zaak. Enerzijds gaat het over de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens, anderzijds is de patiënt overleden en kan hij zich hier niet langer persoonlijk tegen verzetten.

De wet op de patiëntenrechten voorziet na overlijden van de patiënt enkel een onrechtstreekse inzage door een beroepsbeoefenaar (bv. arts, verpleegkundige, apotheker, tandarts of paramedicus) die de aanvrager aanduidt. Dit betekent dat de aanvrager niet zelf het dossier kan inkijken.

Artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt geeft aan dat onrechtstreekse inzage in het dossier van de overleden patiënt kan aangevraagd worden door de echtgeno(o)te van de patiënt, de wettelijk samenwonende partner, de partner en bloedverwanten tot en met de tweede graad (bv. zussen, grootouders en kleinkinderen). Het inkijken van het dossier moet voldoende gemotiveerd worden en is enkel mogelijk wanneer de patiënt zich hier bij leven niet uitdrukkelijk tegen heeft verzet.

In de applicatie mynexuzhealth wordt de toegang tot het patiëntendossier onmiddellijk afgesloten na het overlijden van de patiënt. De rechthebbenden kunnen via de ombudsdienst van hun ziekenhuis een aanvraag tot onrechtstreekse inzage indienen.

Verslagen

Verslagen van onderzoeken kan u opslaan en afdrukken via 'mynexuzhealth'.
Klik hieronder voor meer informatie.

Waar moet ik rekening mee houden bij het inzien van mijn verslagen?

Hoe uw verslagen afdrukken of opslaan als pdf?

Radiologische beelden: code maken of downloaden

Met behulp van ‘mynexuzhealth’ is het mogelijk om radiologische beelden (echo’s, mri’s,…) te delen met externe zorgverleners.

We raden aan om beelden te openen via een computer voor de beste prestaties. 

Beelden openen, opslaan of afdrukken

 

Afspraak via videoconsultatie

Raadplegingen kunnen nu ook op afstand worden uitgevoerd via een videoconsultatie.

Wat heb ik nodig?

Hoe start ik een videoconsultatie op?

Persoonlijke gegevens wijzigen

U kan uw persoonlijke gegevens wijzigen zodat deze up-to-date zijn voor uw zorgverleners. 
Wanneer u toegang heeft tot het dossier van een andere patiënt via een ouder/kind-koppeling of vertrouwenspersoon, dan kan u deze gegevens ook wijzigen. 

Welke gegevens kan ik wel/niet wijzigen?

Meldingen instellen

 

Terug naar begin

Uitsluiting

Wat is een uitsluiting?

Het dossier van een patiënt wordt gedeeld met een zorgverlener wanneer er een therapeutische relatie tot stand komt tussen de patiënt en deze zorgverlener. Een therapeutische relatie is een relatie tussen een patiënt en een zorgverlener in het kader waarvan gezondheidszorg wordt verstrekt, of simpel gesteld de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener.

Bij gebrek aan een gekende therapeutische relatie in het systeem hebben zorgverleners in principe geen toegang tot het medische dossier van de patiënt. Toch zijn er verschillende andere scenario’s mogelijk waarbij toegang tot het dossier vereist is. Enkele voorbeelden ter illustratie:

  • Wanneer een zorgverlener een staal opstuurt naar het ziekenhuislaboratorium kan een klinisch bioloog of laborant het dossier van de patiënt raadplegen;
  • In het kader van klinische studies kunnen medische gegevens uit de patiëntendossiers geraadpleegd worden door een onderzoeker;
  • Een zorgverlener wordt opgebeld door de huisarts van de patiënt met vragen over een verslag van een behandeling enkele maanden geleden;
  • Wanneer een patiënt bewusteloos op spoed toekomt en zijn/haar vertegenwoordiger niet tijdig bereikbaar is, zal de zorgverlener het patiëntendossier kunnen raadplegen om de juiste zorgen te kunnen toedienen.

In bovenstaande gevallen moet de zorgverlener het ‘break the glass-principe’ toepassen. Dit zal ook zo gelogd worden in het systeem met de bijhorende motivering van de zorgverlener (bv de therapeutische relatie is nog niet gekend door het systeem).

Een patiënt kan ervoor opteren specifieke zorgverleners de toegang tot zijn/haar dossier te ontzeggen (de zogenaamde ‘uitsluiting’ van een zorgverlener). Hierdoor mag een zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot het patiëntendossier. De patiënt mag een uitsluiting aanvragen, ongeacht of er een therapeutische relatie al dan niet bestaat of bestaan heeft. Zo kan een patiënt preventief een uitsluiting aanvragen (bijvoorbeeld wanneer een ex-partner een zorgverlener is).

Om de continuïteit van de zorg te verzekeren, bestaat de mogelijkheid om een uitsluiting tijdelijk te doorbreken. Stel dat een uitgesloten zorgverlener als enige van wacht is voor een specifieke medische discipline waarvoor de patiënt dringende zorg nodig heeft, dan zal deze zorgverlener alsnog toegang tot het patiëntendossier kunnen verkrijgen.

Er bestaan twee verschillende types uitsluitingen:

  1. eHealth uitsluitingen: via het eHealth platform kunnen zorgverleners (met een riziv nummer) worden uitgesloten. Deze worden overgenomen in de nexuzhealth toepassingen (vanaf Q1 2023), maar kunnen enkel beheerd worden via het eHealth platform (bijvoorbeeld om een uitsluiting stop te zetten) dat onder andere te bereiken is via https://www.mijngezondheid.belgie.be.
  2. nexuzhealth uitsluitingen: via de nexuzhealth zorginstellingen kunnen zorgverleners en medewerkers eveneens worden uitgesloten. Deze kunnen geraadpleegd en beheerd worden via mynexuzhealth, maar worden niet overgenomen door het eHealth platform.

Om een uitsluiting een zo breed mogelijke uitwerking te laten geven, is het daarom aangeraden deze te registreren via het eHealth platform, waar ook niet-nexuzhealth zorginstellingen deze uitsluitingen ook kunnen raadplegen (vanaf Q1 2023).

Voor bijkomende informatie klik op Uitsluitingen.

Wie kan worden uitgesloten?

Via de nexuzhealth zorginstellingen kunnen zorgverleners, maar ook ondersteunend personeel uitgesloten worden. Bijvoorbeeld een administratieve medewerker die door een uitsluiting niet langer de agenda van de patiënt kan raadplegen.

Via het eHealth platform kunnen voorlopig enkel zorgverleners met een riziv nummer worden uitgesloten.

Voor bijkomende informatie klik op Uitsluitingen.

Hoe kan ik een uitsluiting registreren in mynexuzhealth?

Een uitsluiting kan niet rechtstreeks door de patiënt via mynexuzhealth geregistreerd worden. Om een uitsluiting te kunnen registreren, moet de patiënt contact opnemen met het ziekenhuis waar de betreffende zorgverlener of medewerker actief is. Een aanvraagformulier zal moeten worden vervolledigd.

Wanneer een zorgverlener of medewerker in meerdere nexuzhealth zorginstellingen actief is, zal de uitsluiting geregistreerd door één van deze betrokken zorginstellingen uitwerking krijgen in alle nexuzhealth zorginstellingen.

De juiste contactgegevens kan de patiënt terugvinden via ‘Uw zorginstelling’ in de mynexuzhealth (web)applicatie of via de website van het desbetreffende ziekenhuis.

Voor bijkomende informatie klik op Uitsluitingen.

Wat is de connectie tussen eHealth en nexuzhealth uitsluitingen?

Het federale platform eHealth wordt gebruikt als zogenaamde metahub en verbindt alle regionale hubs (zoals CoZo of VZN KUL) zodat zorgverleners die een therapeutische relatie met deze patiënt hebben, de beschikbare documenten over de patiënt kunnen raadplegen (mits de patiënt daarvoor zijn/haar globale toestemming gegeven heeft). De patiënt kan via het eHealth platform uitsluitingen registreren die tot gevolg hebben dat de uitgesloten zorgverleners niet langer toegang hebben tot het patiëntendossier via het eHealth platform.

Nexuzhealth levert een Elektronische Patiëntendossier (EPD) aan de nexuzhealth zorginstellingen. De uitsluitingen van zorgverleners en medewerkers die de patiënt heeft laten registreren via een nexuzhealth zorginstelling heeft uitwerking in alle nexuzhealth zorginstellingen.

Daarnaast nemen de nexuzhealth toepassingen de uitsluitingen die geregistreerd zijn in het eHealth platform over (vanaf Q1 2023), zodat de zorgverleners die reeds uitgesloten waren voor het patiëntendossier uit het eHealth platform automatisch uitgesloten worden voor het patiëntendossier van de nexuzhealth zorginstellingen.
Omgekeerd neemt het eHealth platform geen uitsluitingen over uit de nexuzhealth toepassingen.

Wanneer de patiënt een uitsluiting wil stopzetten, moet dit via dezelfde weg als de aanvraag gebeuren. Concreet wil dit zeggen dat een uitsluiting oorspronkelijk geregistreerd via het eHealth platform moet worden stopgezet via het eHealth platform. Een uitsluiting aangevraagd via een nexuzhealth zorginstelling, kan worden stopgezet via de mynexuzhealth (web)applicatie of via de nexuzhealth zorginstelling.

Voor bijkomende informatie klik op Uitsluitingen.

Terug naar begin

Laat ons helpen

Nog geen antwoord?

Wij helpen je graag verder, neem het liefste contact op via onze servicedesk, bij dringende vragen kun je ook telefonisch terecht via onderstaande gegevens.

Inhoudelijke vragen? Stel je aan je zorgverlener of ziekenhuis.

Onze servicedesk Bel +32 16 39 38 65
nexuzhealth-employee-7

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur

Contacteer deze zorginstellingen rechtstreeks:

MS Center MelsbroekAZ TurnhoutSint-Trudo Sint-TruidenAZ Glorieux Ronse