Waar moet ik rekening mee houden bij het inzien van mijn verslagen?

nexuzhealth-examples-04

Als patiënt van een nexuzhealth-ziekenhuis heeft u rechtstreeks toegang, via www.mynexuzhealth.com of de applicatie ‘mynexuzhealth’, tot de medische verslagen en stukken uit uw elektronisch patiëntendossier. 

Uw dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor u niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. 

De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in uw patiëntendossier.

Bepaalde verslagen zijn niet (meteen) zichtbaar via deze toepassing.

Dit is omdat de verslagen nog niet gevalideerd werden of omdat ze door uw behandelend team als afgeschermde verslagen werden aangeduid. Afgeschermde verslagen kunnen gegevens over derden bevatten of gegevens die onder de noemer ’therapeutische exceptie’ vallen.

Informatie uit uw elektronisch patiëntendossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

Spring er voorzichtig mee om en deel geen informatie met derden die er geen recht op hebben. Nexuzhealth is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt doordat u informatie uit uw patiëntendossier deelt met derden.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie over uw dossier? Bespreek dit met uw huisarts of behandelende arts tijdens een consultatie. Vragen over uw dossier kunnen niet via telefoon of e-mail besproken worden.