Welke administratieve gegevens kan u wijzigen?

nexuzhealth-examples-04
Profielfoto

Het is niet mogelijk om uw profielfoto zelf te wijzigen, dit om misbruik tegen te gaan. U kan uw profielfoto laten wijzigen bij de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis.

Contactgegevens

In dit menu kan u het telefoon/GSM-nummer en e-mailadres van uzelf en eventueel andere contactpersonen toevoegen.

Adres

Een adreswijziging kan u doorgeven via de optie ‘meld fout adres‘ in uw 'profiel'. Hierin vult u het juiste adres in en de medische administratieve dienst van uw ziekenhuis zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

Mijn ziekenhuis

Als u een ziekenhuis ziet staan onder de rubriek ‘mijn ziekenhuis’ dan wil dit zeggen dat u een afspraak of onderzoek heeft gehad in het betreffende ziekenhuis en dat er medisch informatie beschikbaar is.

Dit kan u niet wijzigen.

Huisarts

Een huisarts kan steeds gewijzigd worden via de optie ‘Toegangen’ in uw profielmenu. Het is echter niet mogelijk om meer dan één huisarts te hebben. De medische administratieve dienst zal dit zo snel mogelijk in orde maken voor u.

Taal

Ga naar uw profiel via www.mynexuzhealth.be of via ‘instellingen’ in de applicatie 'mynexuzhealth' en kies uw voorkeurstaal. U kan kiezen tussen Nederlands, Engels en Frans.

Back to top