Blog

In beeld en woord: welke gegevens kan ik als zorgverlener nu écht inkijken?

Dankzij nexuzhealth consult krijgen o.a. huisartsen en thuisverpleegkundigen een transparante blik op het elektronische patiëntendossier uit het ziekenhuis én alle eHealth-data. Joris Paesen en Lore de Raeve van nexuzhealth nemen je mee in de wereld van nexuzhealth consult aan de hand van tekst en uitleg.

ict4care_nexuzhealth_consult

 

Joris Paesen is EPD Consultant bij nexuzhealth. Lore de Raeve is er Director Primary Care. Samen vormen ze de perfecte tandem om uit te leggen wat nexuzhealth consult kan betekenen voor zorgverleners uit de eerste lijn. 

Lore steekt van wal. “nexuzhealth consult is een gratis tool die inzage geeft aan de eerste lijn. Huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en apothekers krijgen dankzij de applicatie inzicht in het patiëntendossier uit het ziekenhuis én alle eHealth-data. Dit bevordert de extramurale samenwerking.”

Joris toont intussen een algemeen overzicht van de verschillende functionaliteiten. 

nexuzhealth consult functionaliteiten algemeen overzicht

 

“Ik neem je graag mee doorheen de verschillende modules”, gaat Joris verder. “Op het overzichtsscherm zie je bijvoorbeeld de laboresultaten en verslagen van de laatste 30 dagen. Ook de ontslagen en opgenomen patiënten zijn in één oogopslag zichtbaar. Belangrijk om mee te geven: het gaat uiteraard altijd om data waarbij er een therapeutische relatie met de patiënt geregistreerd is.”

Om de voordelen en mogelijkheden helder uit te leggen, zullen Joris en Lore de functionaliteiten vervolgens één voor één toelichten. 

Laboresultaten en verslagen

nexuzhealth consult functionaliteiten algemeen laboresultaten

 

Als eerste komen de laboresultaten aan de beurt. “Zoals je merkt, kan de zorgverstrekker via deze module de meest recente laboresultaten van zijn of haar patiënten zien. Die zijn chronologisch gerangschikt. In één muisklik kun je de details opvragen. Daarnaast is het perfect mogelijk om een PDF te downloaden en die vervolgens in je eigen softwarepakket op te slaan.”

nexuzhealth consult functionaliteiten algemeen verslagen laatste 30 dagen

“Als we dan nog een stapje verder gaan, zien we ook de verslagen van de laatste 30 dagen”, gaat Lore verder. “Dat werkt nagenoeg hetzelfde als bij de laboresultaten. Goed om te weten: als nexuzhealth consult-gebruiker word je geïnformeerd als er een nieuw verslag beschikbaar is. Je ziet hier ook wanneer het verslag zichtbaar is voor de patiënt.

Ontslagen en opgenomen patiënten

Zoals eerder aangehaald zie je in het overzicht ook welke patiënten onlangs opgenomen of ontslagen zijn. “Zodra je op een track klikt, opent het patiëntendossier en kun je alle details bekijken. Zo weet je hoe het met je patiënt gesteld is”, zegt Joris. 

nexuzhealth consult functionaliteiten algemeen onslagen patiënten

Hier vinden we drie categorieën terug: 

  • Hospitalisatie (met langer verblijf) 
  • Daghospitalisatie
  • Consultatie in het ziekenhuis (ambulant)

Functionaliteiten van het patiëntendossier

“De verschillende functies van nexuzhealth wat betreft het patiëntendossier zijn ontzettend uitgebreid, zoals je op onderstaande slide kunt zien. Ook die lichten we graag toe”, gaat Lore verder. 

nexuzhealth consult functionaliteiten patiëntendossier

 

Algemene informatie, afspraken en verwijsbrieven
nexuzhealth consult functionaliteiten patiëntendossier verwijsbrieven aanmaken

“Onder de algemene info vind je de contactgegevens. Daarnaast krijg je ook een overzicht van de voorbije en toekomstige afspraken’, legt Joris uit. “Als het ziekenhuis de functie activeert, kun je hier als huisarts ook een afspraak voor je patiënt maken. Verder is het mogelijk om verwijsbrieven op te laden. Handig is dat die brief gekoppeld kan worden aan een afspraak. Op die manier ziet de arts in het ziekenhuis meteen wat de nood van de patiënt is. Bovendien vermijd je zo dat je patiënt je papieren verwijsbrief vergeet mee te nemen voor zijn of haar consultatie in het ziekenhuis”

Nota’s  en berichten

Lore schuift meteen de volgende troef van nexuzhealth consult naar voren. “Er zijn verschillende communicatiemogelijkheden binnen consult. Onderstaande slide maakt dat meteen duidelijk.”

nexuzhealth consult functionaliteiten overzicht

 

“Ziekenhuizen en zorgverleners uit de eerste lijn kunnen collegiaal advies met elkaar delen via verwijsbrieven. Daarnaast kan de eerste lijn nota’s maken in nexuzhealth consult. Die worden niet in het ziekenhuis getoond, maar zijn enkel zichtbaar voor de eerste lijn. De huisarts kan ook een bericht versturen naar de patiënt als die een mynexuzhealth-gebruiker is. Goed om te weten: de patiënt kan een bericht van de zorgverlener beantwoorden, maar nooit zelf een conversatie opstarten.”

De volgende drie slides geven een duidelijk overzicht van de verschillen tussen collegiaal advies, nota’s en berichten. 

nexuzhealth consult functionaliteiten collegiaal advies
nexuzhealth consult functionaliteiten notas
nexuzhealth consult functionaliteiten berichten

 

Contacten, verwijzingen en radiologische beelden

In de zorg van morgen is de patiënt een belangrijke actor in zijn eigen gezondheidsproces. De andere actoren zijn de eerste lijn en de ziekenhuizen. “Tussen die drie spelers zijn verschillende contactmomenten mogelijk”, verduidelijkt Joris. 

nexuzhealth consult functionaliteiten vragenlijsten

 

Via nexuzhealth consult krijgt de gebruiker uit de eerste lijn ook een overzicht van alle contactmomenten. “Van een consultatie tot een hospitalisatie. Daarnaast zijn er ook nog de verwijzingen zoals een ECG of RX. Het overzicht én de radiologische beelden zelf kun je via consult raadplegen.”

Beelden, documenten, vragenlijsten en dagboeken
nexuzhealth consult functionaliteiten beschikbaar gesteld vanuit de zorginstelling

 

De modules ‘Beelden’ en ‘Documenten’ laten dan weer toe om foto’s of documenten te bekijken die aan het patiëntendossier hangen. Zo kan de thuisverpleegkundige pakweg een foto van een wonde opladen. De huisarts kan die vervolgens bekijken en beoordelen. “De module ‘Vragenlijsten en dagboeken’ spreekt wellicht voor zich”, gaat Lore verder. “Hier kan de patiënt – al dan niet in samenspraak met de huisarts –allerlei formulieren invullen en delen met zijn of haar zorgverstrekkers. Een preoperatieve vragenlijst bijvoorbeeld.”

Laboresultaten, medicatie en zorg
nexuzhealth consult functionaliteiten verslagen beelden en laboresultaten

 

Zodra er laboresultaten binnenkomen, kan je deze als zorgverstrekker ook terugvinden. “Dat zijn de resultaten van het ziekenhuis”, verduidelijkt Joris. “Verder is er ook nog een overzicht van de medicatie. In dit geval gaat het specifiek over de gevalideerde thuismedicatie die een arts in het ziekenhuis voorschrijft wanneer hij of zij een patiënt ontslaat.”

Ook voor de registratie van allerlei parameters kun je in nexuzhealth consult terecht. De module ‘Zorg’ laat je bijvoorbeeld de recentste bloeddrukken van je patiënt zien. 


Waar: actaoverzicht

Om te achterhalen waar je patiënt precies overal geweest is, biedt de module ‘Waar’ alle duidelijkheid. “Je kunt meteen zien in welk ziekenhuis en op welke eenheid een patiënt is geweest”, zegt Lore. “Bij een opname zijn er nog meer details zichtbaar. Het zogenoemde Actaoverzicht toont welke activiteiten er allemaal uitgevoerd zijn. Van consultaties tot aanvragen voor radiologische beelden.”

Externe bronnen, COVID-19-test en vroegtijdige zorgplanning

“Dankzij de koppeling met externe bronnen zoals eHealth en Mijn Thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis en i-mens kun je ook die data handig raadplegen. Hetzelfde geldt voor de resultaten van een COVID-19-test. De resultaten van de laatste 14 dagen zijn in nexuzhealth consult op te vragen”, zegt Joris. 

Lore knikt. “Ten slotte is er nog een modus voor de vroegtijdige zorgplanning. Als het ziekenhuis een bepaalde wens van de patiënt heeft geregistreerd rond zijn of haar nakende levenseinde, wordt die informatie hier ook getoond.”

Aan de slag

Dat waren de belangrijkste functionaliteiten van de gratis toepassing nexuzhealth consult in een notendop. Wil je nog meer informatie? Kijk dan zeker eens op onze website en vraag meteen je gratis account aan van nexuzhealth consult aan door onderstaande QR-code te scannen!

nexuzhealth consult vraag nu uw gratis account aan