Blog

mynexuzhealth: de toekomst van het patientenplatform

mynexuzhealth-1

 

mynexuzhealth doet het goed. Er zijn vandaag meer dan 1 miljoen unieke gebruikers en dat aantal stijgt nog elke dag. De belangrijkste reden van het succes? De patiënt van vandaag wil op elk ogenblik inzicht krijgen in zijn medisch dossier en gezondheid. En liefst op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier. Ook al worden de zorgpaden complexer en de ziektes chronischer en langduriger.
 

De patiënt is anno 2023 mondiger en wil alles weten. Over verschillende zorginstellingen heen is de patiënt vandaag een partner in zijn eigen zorgtraject. Dankzij mynexuzhealth bevorderen we de betrokkenheid van de patiënt én de samenwerkingen met zijn of haar zorgverstrekkers.

Meer en meer ziekenhuizen stimuleren hun patiënten om mynexuzhealth te installeren. De pandemie heeft gezorgd voor een exponentiële groei in het aantal gebruikers. Onder andere omdat het via mynexuzhealth heel eenvoudig was om het resultaat van je corona test te achterhalen.

De voorbije twaalf maanden zijn er meer dan 23,7 miljoen sessies geregistreerd. Liefst 18,3 miljoen van die login sessies – of bijna 77 procent – gebeurden via een mobiel toestel (smartphone of tablet). Nog enkele interessante cijfers: de oudste mynexuzhealth-gebruiker is 104 jaar en zo’n 10,38% van de afspraken werden online geboekt. Het spreekt voor zich dat we heel tevreden zijn met die resultaten. Maar het kan nóg beter…

Verschillende nieuwigheden

We werken achter de schermen heel druk aan een nieuwe versie van mynexuzhealth. Die moet leiden tot heel wat nieuwe features die de patiënt nog verder ontzorgen. Zoals reeds aangehaald maakt vandaag 10% van de gebruikers online afspraken. Goed voor ruim 157.000 afspraken in de afgelopen 12 maanden. Dat leidt af en toe tot foutieve afspraken. Om dat te tackelen, komt er weldra een beslissingsboom die de patiënt helpt en autonomie geeft maar tegelijkertijd ook efficiëntie biedt aan de ziekenhuizen. Zo is het via de afsprakenmodule mogelijk om een onderscheid te maken tussen nieuwe en bestaande patiënten. Of tussen gewone consultaties en onderzoeken. De beslissingsboom navigeert de patiënt dus naar de juiste set van tijdsloten. Een aantal ziekenhuizen is daar intussen al mee aan de slag gegaan en de resultaten zijn veelbelovend.

Form builder

Als de afspraak gemaakt is, begint het meestal pas. Om de gebruikservaring te optimaliseren is er een nieuwe Form Builder (in de vorm van een webapplicatie) op komst voor applicatiebeheerders. Die laat toe om vragenlijsten efficiënter op te stellen aan de hand van een praktische wizard, al dan niet met visuele ondersteuning. De code wordt achterliggend aangemaakt en kan vervolgens heel eenvoudig in het Klinisch Werkstation (of ook KWS, het elektronisch patiëntendossier van nexuzhealth) geïntegreerd worden. Een leuke feature is de geschiedenis: hiermee kun je oudere versies van vragenlijsten bewaren. Omdat ook de patiëntenervaring belangrijk is, krijgen de vragenlijsten een hedendaagse look-and-feel en verbeterde user experience. Een handige nieuwe functie voor de patiënt is dat hij of zij de vragenlijst tussentijds kan opslaan om op een later tijdstip verder te gaan.

Meer protectiemogelijkheden

Een andere interessante nieuwigheid voor de patiënt is de zogenoemde protectiestatus in mynexuzhealth. Die laat toe om patiënten te informeren over de afscherming binnen een dossier. Concreet: de protectiestatus ‘Beschermd’ wil bijvoorbeeld zeggen dat een item afgeschermd is voor andere zorgverleners en dat enkel de patiënt zelf én een specifieke ziekenhuisafdeling inzicht krijgen.

e-Health-integraties

Sinds kort komen de eHealth-documenten binnen het correcte menu-item van mynexuzhealth. Een verslag belandt dus dadelijk onder ‘Verslagen’. Andere integraties op de planning zijn onder andere de ambulante medicatievoorschriften via Recip-e, onafhankelijk van de bron. Ook die komen allemaal centraal binnen in mynexuzhealth. De ouder-kindrelatie zal bovendien een stuk vlotter verlopen dankzij een rechtstreekse koppeling met eHealth.

Al die nieuwigheden hebben één gezamenlijk doel: de patiënt ontzorgen voor, tijdens en na een consultatie of opname én de patient experience verbeteren. Dat start zodra de patiënt binnenkomt in het ziekenhuis. Door zich mobiel te laten inschrijven via mynexuzhealth in plaats van aan de inschrijfkiosk. De patiënt ziet zo meteen of hij of zij op de juiste plaats is. Sterker nog, het is zelfs mogelijk om QR-codes aan te bieden. Bijvoorbeeld om de toegang tot gebouwen te faciliteren. De patiënt kan ook een QR-code scannen in de wachtzaal om de arts op de hoogte te brengen van zijn of haar aankomst. Zelfs korting toekennen voor de parking kan perfect via een unieke QR-code. Ook handig: dit kan niet enkel op patiënten- maar ook op bezoekersniveau. 

En de verdere toekomst?

Nexuzhealth wil sowieso het grootste patiëntenplatform blijven. Net daarom volgen we de nieuwe initiatieven van mutualiteiten, overheidsinstanties en health-tech start-ups op de voet. Ook volgen we nauwlettend alles op wat privacy, security en regelgeving betreft. 

De vernieuwing van de mynexuzhealth applicatie zal nóg meer inzetten op betrokkenheid en ontzorging van de patiënt. Concreet: op het vlak van patient empowerment doen we er alles aan om de patiënt medische gegevens, documentatie en telemonitoring te tonen. Maar de patient experience is ook ontzettend belangrijk. Online afspraken maken, digitale facturen ontvangen, mobiel inschrijven, video consultaties organiseren … Het zijn maar enkele functionaliteiten die een patiënt écht ontzorgen. Weldra stroomt niet enkel info uit het KWS en de eHealth-integraties naar mynexuzhealth, maar is er ook een koppeling met nexuzhealth pro van de huisartsen en thuisverplegers. Op die manier wordt mynexuzhealth dé centrale zorgtool en krijgt de (chronische) patiënt nóg meer inzicht in zijn of haar eigen zorgtraject.