Blog

Nexuzhealth pro, het nieuwe EMD voor de huisarts in de cloud, krijgt groen licht

belgian-ehealth-landscape-1024x671

 

Nexuzhealth pro, het nieuwe EMD voor de huisarts, voldoet aan alle vooropgestelde criteria die nodig zijn om toegevoegd te worden aan de RIZIV-lijst met aanvaarde softwarepakketten. Hierdoor hebben huisartsen bij gebruik van dit nieuwe softwarepakket recht op de geïntegreerde praktijkpremie.

Tegelijkertijd spoort minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ziekenhuizen aan om efficiënter te werken en meer ingrepen in daghospitalisatie uit te voeren. Dat heeft een impact op alle betrokkenen: de patiënt, de ziekenhuismedewerkers, de huisarts én de thuisverpleegkundigen.

Nexuzhealth pro , het nieuwe Elektronisch Medisch Dossier (EMD) voor de huisarts, voldoet aan alle vooropgestelde criteria die nodig zijn om toegevoegd te worden aan de RIZIV-lijst met aanvaarde softwarepakketten. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen heeft dat op 31 mei bevestigd. Hierdoor hebben huisartsen bij gebruik van dit nieuwe softwarepakket recht op de geïntegreerde praktijkpremie.

Nexuzhealth, met KWS Vlaams marktleider op vlak van het elektronisch patiëntendossier in de ziekenhuizen , lanceerde enkele weken geleden een elektronisch medisch dossier voor de huisarts. Deze nieuwe cloudapplicatie gaat uit van een centraal patiëntendossier over de gezondheidszorglijnen heen. Het uiteindelijke doel van de applicatie is dat eerste, tweede en derde lijnszorg samenwerken aan één dossier, wat multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling tussen huisartsen, specialisten, thuisverpleegkundigen en ziekenhuizen faciliteert.

Het gloednieuwe Elektronisch Medisch Dossier (EMD) voor huisartsen is een gebruiksvriendelijke applicatie die in nauw overleg met huisartsen werd ontwikkeld. Nexuzhealth pro ondersteunt artsen in de dagelijkse werking in hun praktijk en draagt bij tot een efficiënte communicatie en multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Vollediger beeld gezondheidstoestand patiënt

Bij  nexuzhealth pro  werken we met een centraal patiëntendossier”, zegt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth. “Doordat iedereen bijdraagt aan hetzelfde dossier, krijgen zorgverleners een vollediger beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Daarnaast biedt het tal van mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking en een vlotte uitwisseling van gegevens tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, specialisten en ziekenhuizen.”

Respect voor privacy

“Alles gebeurt binnen het platform, met geavanceerde toegangscontroles en met respect voor de privacy van de patiënt en de zorgverleners. Uiteraard blijft ook samenwerking met andere zorgverleners, die geen gebruik maken van de software van nexuzhealth, mogelijk. Nexuzhealth communiceert namelijk ook via eHealth met tal van toepassingen, waardoor bijvoorbeeld het uitwisselen van medicatieschema’s, het updaten van het vaccinatieschema van de patiënt of het versturen van berichten via de beveiligde brievenbus (eHealthBox) mogelijk zijn”, benadrukt Gertie Delande.

Moderne cloudoplossing

Met nexuzhealth wordt het principe van het centraal patiëntendossier voortgezet in de cloud en dat biedt heel wat voordelen. “Nexuzhealth is  een moderne cloudoplossing, die gebruik maakt van de nieuwste technologieën. Zo wordt de beveiliging volledig voor de huisarts geregeld. De data wordt bewaard in hoog beveiligde en redundante datacenters. Alle updates en back-ups gebeuren automatisch. Doordat de applicatie geopend wordt via de internetbrowser wordt het opstarten erg eenvoudig. Bovendien zorgt het ervoor dat het dossier altijd en overal beschikbaar is, zonder dat de arts zich zorgen hoeft te maken over zijn informatica infrastructuur”, aldus Prof. Dr. Bart Van den Bosch, CTO van nexuzhealth.

Informatieronde

Het centraal patiëntendossier is een nieuw gegeven binnen de eerste lijn. “Daarom willen we de huisartsen de komende tijd vooral veel informeren” vervolgt Gertie Delande. “We hebben de afgelopen maanden al heel wat stakeholders, zoals beroepsverenigingen of overheidsinstanties ingelicht over de visie en de mogelijkheden van het centraal patiëntendossier en over de functionaliteiten van nexuzhealth. Die informatieronde zouden we nu ook graag verderzetten bij huisartsenkringen en LOK-groepen.”