Blog

Nexuzhealth pro voor ziekenhuizen: dit mag je verwachten

Benieuwd naar de nieuwe nexuzhealth pro voor ziekenhuizen, die op termijn het KWS moet vervangen? Rien Dieryckx, Product Manager Hospital Solutions bij nexuzhealth, licht een tipje van de sluier en brengt intussen verhelderende inzichten rond de consultatieflow.

nexuzhealthpro-hosp-v4

 

Stap voor stap leggen we de basis van KWS naar nexuzhealth pro, het cloudplatform voor de ziekenhuizen. “Achter de schermen zijn we daar bij nexuzhealth heel intensief mee bezig. De uitrol zal gefaseerd verlopen”, begint Rien Dieryckx. “Allereerst gaan we consultatieflows implementeren. Daarnaast nemen we de basisfunctionaliteiten voor ziekenhuizen onder de loep. In de eerste fase kijken we naar de poliklinieken, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat zijn immers de bestaande KWS-klanten. We starten uiteraard niet van scratch. De basisfunctionaliteiten, inlogschermen en afspraaksysteem die we voor de eerstelijns applicatie hebben ontwikkeld, vormen de perfecte basis.”

Consultatieworkflows

Een belangrijke vernieuwing: de consultatieworkflows. “Je kunt natuurlijk nog altijd op de gekende manier een afspraak inboeken, maar er komt nu ook een intuïtieve afsprakenplanner. Die begeleidt je stap voor stap als je de correcte parameters invult. Dat verloopt heel rechttoe rechtaan”, legt Rien Dieryckx uit. “Wil je bijvoorbeeld een enkelvoudige afspraak maken? Dan start alles met het ‘afspraaktype’. Dat is een nieuwe benadering. We werken in nexuzhealth pro voor ziekenhuizen niet meer met voorgedefinieerde tijdsloten, maar met flexibele afspraken. De IT’ers in de ziekenhuizen kunnen die afspraaktypes volledig zelf configureren.

Daarna voeg je een patiënt toe (op basis van rijksregisternummer, patiënt identificatienummer of via een integratie met RN Consult) en selecteer je een afspraak uit de lijst met suggesties. Vervolgens krijgt de eindgebruiker een overzichtelijke en herkenbare view met overzichten per dag, week en maand. Door te klikken op een afspraak kun je wijzigingen aanbrengen of naar het patiëntendossier navigeren.”

Consultatieview

Zodra een specialist een consultatie start, opent hij of zij de zogenaamde consultatieview. “Dit overzicht heeft dezelfde look and feel als de overzichten die huisartsen vandaag te zien krijgen in de nexuzhealth pro doctor, aangezien we volledig ontwikkelen op hetzelfde platform. 

HOSP - Consultatie specialist

Een voorbeeld van de nieuwe consultatieview in nexuzhealth pro voor ziekenhuizen

Hier kun je op een gestructureerde manier allerlei velden invullen: reden van bezoek (hoofdpijn, pijn borststreek …), objectieve parameters (lengte, gewicht, bloeddruk …), enz. Bepaalde parameters kunnen verplicht worden. Het is zelfs mogelijk om de meting te specifiëren, bijvoorbeeld of de bloeddruk zittend of liggend is genomen. Alle parameters hangen vast aan het contact om later eventuele data-extracties te doen. Ook interessant is dat je op basis van internationale standaarden (icd9-, icd10 en snomedcodes) suggesties van de patiënt kunt krijgen die een afspraak wensen te maken in de zorginstelling”, verduidelijkt Rien Dieryckx. “Vervolgens rollen er acties uit de consultatie: denk maar aan een gestructureerd thuismedicatievoorschrift. 

Generieke opbouw

In de toekomst zetten we verder in op gebruiksvriendelijkheid. “Zo willen we met gestructureerde verslagen en rapporteringen werken. Als er een patiënt bij een cardioloog komt, wordt de inspanningstest bijvoorbeeld wel meteen getoond, maar niet die enkelbreuk van vorig jaar. Daarna wordt er op basis van de input in het dossier een verslag gegenereerd, dat je makkelijk kunt valideren.”

Migratie: stap voor stap

In één keer overschakelen is praktisch niet haalbaar. Het komt er dus op aan om stap voor stap de verschillende elementen te integreren. “Het eerste belangrijke element is Documenten. Een soort documentviewer waar je bijvoorbeeld beelden, rapporten en verslagen te zien krijgt. Een cruciale stap in de ontwikkeling: ervoor zorgen dat een identificatie van een patiënt in nexuzhealth pro en KWS dezelfde is. Enkel zo kunnen we transmuraal efficiënt communiceren.

Die ‘Patient sync’ is echt belangrijk. Tegen 2025 gaan we daarin heel wat stappen gezet hebben. Op medicatie vlak bouwen we verder aan medicatievoorschriften in het ziekenhuis, en de voorbereiding en registratie van medicatie door verpleegkundigen. Andere verbeteringen en nieuwigheden situeren zich op het vlak van uniformiteit, formulieren, vragenlijsten, werklijsten, ordercommunicatie, gebruiksvriendelijkheid, …”

Van KWS naar nexuzhealth pro voor ziekenhuizen overstappen, doen we natuurlijk niet alleen. Kernwerkgroepen en domeinupdates met onze bestaande klanten leveren boeiende inzichten. Vervolgens gaan we nieuwe features pitchen in ziekenhuizen om feedback te vragen en bepaalde functionaliteiten bij te sturen. Daarnaast organiseren we ook strategische meetings met ziekenhuizen om een oerdegelijke eerste versie van nexuzhealth pro voor ziekenhuizen te lanceren.