Blog

Nexuzhealth timmert mee aan telemonitoring voorschrift

Telemonitoring wint aan populariteit. Waarom moeten patiënten in het ziekenhuis blijven voor opvolging als dat thuis - in je vertrouwde omgeving - ook zou kunnen? Agoria en beMedTech werken momenteel aan een telemonitoringvoorschrift: een gestandaardiseerde integratie tussen telemonitoringprovidors, elektronische patiëntendossiers (EPD's) en andere stakeholders in het zorglandschap. Naast Byteflies, RemeCare, moveUP en MSD zit ook nexuzhealth mee in dit pilootproject.

mynexuzhealth illustration

 

beMedTech is de Belgische federatie van de industrie van medische technologieën. De organisatie vertegenwoordigt bijna 200 bedrijven, goed voor zo’n 80% van de markt. De leden zijn fabrikanten en/of verdelers van medische hulpmiddelen. Samen met Agoria en de overheid startte beMedTech een werkgroep rond telemonitoring. Het doel is meerledig: van telemonitoring een gedeeld begrip binnen de sector maken, richtlijnen opstellen, consistentie brengen en de obstakels rond interoperabiliteit verminderen voor bestaande en nieuwe spelers.

Interoperabiliteit

“De nood aan een telemonitoringvoorschrift kwam vanuit de telemonitoring providers (binnen beMedTech) naar voren”, zegt Bob Neven, Director Product Management bij nexuzhealth. “Aangezien interoperabiliteit een speerpunt is in de strategie van nexuzhealth, springen we heel graag mee op de kar. Om optimaal met alle betrokken partijen rond een patiënt te kunnen samenwerken, is het immers belangrijk om zoveel mogelijk gestandaardiseerde informatie te kunnen uitwisselen. Onze rol in dit project is dan ook duidelijk. Door maximaal te connecteren krijgt de zorgverlener een veel beter beeld op alle beschikbare gezondheidsdata.

Voorschrift: zo werkt het

Een telemonitoringvoorschrift laat zorginstellingen toe om een traject voor de patiënt starten in zijn vertrouwde omgeving. De zogenaamde ‘Telemonitoring Input Module’ stuurt de juiste context naar de telemonitoringprovider. In de praktijk wordt een telemonitoring opdracht vanuit het elektronisch patiëntendossier doorgestuurd naar de gekozen telemonitoringprovider. De gemeten resultaten stromen nadien uiteraard terug naar het ziekenhuis. Deze data uitwisseling kan zowel gestructureerd als ongestructureerd. nexuzhealth kiest hierbij resoluut voor de FHIR standaard om medische informatie uit te wisselen, dit in combinatie met een PDF rapport dat extra context kan geven bij de doorgestuurde parameters.

Fair-principes

Voor nexuzhealth is het vooral belangrijk dat de telemonitoringdata gestructureerd in het patiëntendossier terechtkomen. Die data kunnen immers belangrijk zijn in combinatie met de beschikbare data in het EPD. De FAIR-principes zijn dus cruciaal: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Het moet met andere woorden voor alle betrokkenen duidelijk zijn welke data men in welk formaat kan verwachten.

Een praktijkvoorbeeld

Telemonitoring moet vooral gebruiksvriendelijk zijn voor de patiënt. Bovendien kunnen de resultaten een gunstigere diagnose opleveren als je bepaalde stressvolle parameters weghaalt. Iemand die voor slaapapneu getest wordt, zal thuis wellicht beter slapen dan in een slaapkliniek. De mogelijkheden op het vlak van telemonitoring zijn in ieder geval veelbelovend. Op korte termijn start nexuzhealth alvast met het OncoCare@home-project, een structurele thuismonitoringoplossing die kankerpatiënten toelaat om zowel tijdens de behandelingsfase als de herstelperiode maximaal thuis te zijn.