Blog

Van hospital naar homespital - meer thuisherstel, minder ziekenhuisverblijven. Wat nu?

Er beweegt heel wat in de medische sector. Technologische innovaties zorgen in verschillende medische disciplines voor minder invasieve technieken en kortere herstelperiodes. Tegelijkertijd spoort minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ziekenhuizen aan om efficiënter te werken en meer ingrepen in daghospitalisatie uit te voeren. Dat heeft een impact op alle betrokkenen: de patiënt, de ziekenhuismedewerkers, de huisarts én de thuisverpleegkundigen.

thuisverpleegkundigen-1024x619-1

 

Een van de opkomende trends is dat patiënten de voorkeur geven aan herstel in een vertrouwde omgeving. Thuisherstel biedt hiervoor een oplossing. Dit is niet alleen aangenamer voor de patiënt, maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat ziekenhuisbedden sneller beschikbaar komen, waardoor andere patiënten minder lang moeten wachten op hun behandeling. Maar zo komt er wel heel wat werk in de handen van thuisverpleegkundigen terecht. Het is dus belangrijk dat zij het extra werk goed kunnen opvangen. Om thuisherstel op een goede manier te faciliteren, is in eerste instantie een duidelijke communicatie tussen alle betrokken partijen nodig. En dat is nu exact waar nexuzhealth in the picture komt.

Kwalitatieve data

Nexuzhealth werkt al jaren aan een health care ecosysteem dat alle betrokkenen bij een zorgvraag op een eenvoudige en veilige manier met elkaar verbindt. “Transmuraal samenwerken wordt ook elke dag belangrijker. Duidelijke communicatie is dan natuurlijk cruciaal”, zegt Rien Dieryckx, productmanager bij nexuzhealth. “Hetzelfde geldt voor gestructureerde data. Alle overheden – Vlaams, federaal en Europees – vragen om  gestructureerde data uit te wisselen via standaarden zoals (FHIR, HL7,…). Zo kan elke zorgprofessional de data meteen terugvinden en juist interpreteren.”

Tegelijkertijd wint telemonitoring aan populariteit. Nexuzhealth heeft vandaag al verschillende vragenlijsten en dagboeken klaar die de patiënt – al dan niet met de hulp van de huisarts of de thuisverpleegkundige – kan invullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om plasdagboeken, diabetesopvolging, pijnvragenlijsten, preoperatieve en postoperatieve bevragingen en vragenlijsten die betrekking hebben op de levenskwaliteit. Door die te digitaliseren en structureren, vermijd je manueel werk. Alle info komt automatisch terecht in het EPD (elektronisch patiëntendossier) en is tijdig en automatisch beschikbaar voor zorginstellingen en zorgverleners buiten de ziekenhuismuren.

Veelbelovende proefprojecten

Dat nexuzhealth niet stil zit, bewijst het VLAIO-proefproject OncoCare@Home. Hiervoor werkt nexuzhealth samen met Byteflies, het Wit-Gele Kruis en UZ Leuven aan de optimalisering van dataworkflows. Concreet gaat het om structurele oplossingen voor thuismonitoring, op maat van de patiënt én de zorgprofessional. “De data die via een slimme pleister bij de kankerpatiënt verzameld wordt, komt automatisch in het EPD terecht. Zo kan elke betrokken zorgprofessional – van thuisverpleegkundige tot specialist – de gegevens vanuit de thuissituatie opvragen én interpreteren. Op die manier kan er – indien nodig – snel ingegrepen worden, terwijl de patiënt maximaal in zijn vertrouwde thuisomgeving kan verblijven.”

 Een ander voorbeeld van de proactieve aanpak? Het EPD was initieel een long stay-pakket. “Nexuzhealth heeft in haar Klinisch Werkstation voor ziekenhuizen de aflevering van medicatie op weekbasis al langer vervangen door aflevering van medicatie op dagbasis. Die short stay-aanpak werpt nu zijn vruchten af bij de toename van daghospitalisaties. Ook de bedplanning in de ziekenhuizen verloopt hierdoor een stuk efficiënter”, legt Rien Dieryckx uit.


Meer zorg vanop afstand

 

Om de efficiëntie in de zorgsector te optimaliseren, gebeurt er meer en meer zorg vanop afstand. Van consultaties via videocall en datadeling via wearables tot het delen van wondzorgfoto’s of zelfs intraveneuze antibioticatherapie thuis. “De efficiëntiewinst is niet alleen zichtbaar in de ziekenhuizen, ook de patiënt plukt er de vruchten van. Kankerpatiënten krijgen enkele dagen voor de toediening van hun chemo altijd een bloedafname. Het gebeurt weleens dat de bloedwaarden niet goed zijn, waardoor de chemokuur uitgesteld wordt. De patiënt krijgt dat nu vaak pas te horen in het ziekenhuis zelf. Door de bloedafname in te plannen bij de thuisverpleegkundige en de resultaten in het labo te structureren, hoeft een patiënt geen onnodige verplaatsing te maken bij slechte resultaten. Hij of zij krijgt dan op voorhand een seintje en kan gewoon thuisblijven.”

Gecertificeerde wearables

Uiteraard zorgt een veranderend zorglandschap ook voor heel wat uitdagingen. Nexuzhealth houdt daarom de vinger aan de pols. “We krijgen vandaag een heel breed spectrum aan data. Helaas hebben we niet alles in de hand: als verschillende partijen data kunnen invoeren, moet je ook goede afspraken maken. Een concreet voorbeeld: een patiënt geeft dagelijks zelf zijn bloeddruk in. Hoe moet je je dan organiseren? Wie krijgt die data te zien? En wie krijgt een melding bij een extreem hoge bloeddruk? Wie is met andere woorden verantwoordelijk? En hoe betrouwbaar is een waarde die manueel ingevuld wordt door een patiënt? Vandaag is onze software vooral ondersteunend, hij neemt de zorg nog niet over. Dat kan morgen anders zijn. We willen het liefst van al natuurlijk één kapitein aan het roer. Bovendien werkt de ene wearable niet zo goed als de andere. Het is daarom essentieel om gecertificeerde toestellen te selecteren en alleen met hen samen te werken. Op die manier hebben we alvast vat op de kwaliteit van de data.”

Conclusie

De verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg in de thuisomgeving, brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Nexuzhealth speelt een belangrijke rol in het faciliteren van deze veranderingen door te werken met een centraal patiëntendossier, waarbij gegevens op een eenduidige manier gedeeld worden tussen verschillende zorgverleners. Daarnaast zet nexuzhealth ook in op werken met gestructureerde data, telemonitoring en teleconsultaties.

Door continu en proactief in te spelen op de noden van alle actoren, is de software van nexuzhealth klaar voor de toekomst. Hoe hard het zorglandschap ook verandert.