Blog

Zo draag je als zorgverlener bij aan patient centered care

nexuzhealth pro voor thuisverpleging

 

Vroeger was een patiënt iemand die in de eerste plaats zorgen toegediend kreeg. Zonder meer. Vandaag heeft een patiënt de touwtjes van het eigen zorgtraject stevig in handen. Als zorgverlener wil je uiteraard je steentje bijdragen op het vlak van patient centered care. Dat kan heel eenvoudig via nexuzhealth consult. In dit artikel ontdek je de mogelijkheden.

De patiënt staat tegenwoordig centraal in het eigen zorgproces. Hij of zij vertolkt ook een actieve rol. Zowel in het ziekenhuis als bij de huisarts of andere betrokken partners uit de eerste lijn. Die evolutie is er onder meer gekomen door de verschillende rechten van de patiënt (zie kader) die de Raad van Europa in 2000 goedkeurde. Elke burger heeft vandaag nu eenmaal recht op medezeggenschap. Transparante communicatie (recht op informatie) én een veilige toegang tot medische data (rechten aangaande het patiëntendossier) zijn dan ook ontzettend belangrijk.

Rechten van de patiënt

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Recht op vrij keuze van zorgverlener
  • Recht op informatie
  • Recht op toestemming
  • Rechten aangaande het patiëntendossier
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Recht op klachtenbehandeling
  • Recht op pijnbehandeling

Kwaliteit staat voorop

Het doel van elke zorginstelling? Kwalitatieve zorg aanbieden. Om dat te faciliteren, is transparante communicatie primordiaal. In alle richtingen. En tussen alle actoren: patiënt, ziekenhuis, huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, kinesitherapeut…  Dankzij nexuzhealth consult krijgen zorgverstrekkers uit de eerste lijn gratis inzicht in de patiëntendossiers van ziekenhuizen én de eHealth-data van hun patiënten. Hierdoor kunnen zorgverleners – op maat van hun expertise – op een gebruiksvriendelijke manier medische beeldvorming, verslagen, labo rapporten of medicatieschema’s inkijken. 

Een concrete case

Stap 1. Stel dat een patiënt langdurig last heeft van zijn knie. Zijn huisarts plant tijdens een consultatie meteen een afspraak in bij een specialist en radioloog in het nabijgelegen ziekenhuis via nexuzhealth consult. Na de onderzoeken leest de huisarts het verslag van de orthopedist en bekijkt hij de scans die hij van de dienst radiologie ontvangt. Een knieprothese dringt zich op.

Stap 2. Intussen houdt de patiënt een dagboek bij via mynexuzhealth op zijn smartphone. Ook vult hij via mynexuzhealth – al dan niet met hulp uit de eerste lijn – een preoperatieve vragenlijst in. Die vragenlijst gaat ontzettend ver en kwam tot stand dankzij de input van verschillende ziekenhuizen.

Stap 3. Uit de antwoorden blijkt dat de patiënt tijdens een vorige ingreep een probleem had met een intubatie. De behandelende arts in het ziekenhuis ziet dit in de werklijst of het dossier via het Klinisch Werkstation, het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis, en kan hier rekening mee houden. Bij een preoperatieve bloedafname kan de huisarts de laboresultaten bekijken. En ook na de ingreep kan de arts in het overzicht van de zorgmodule van nexuzhealth consult lezen dat zijn of haar patiënt op dag twee al een stukje gewandeld heeft en weinig pijnklachten ervaart.

Stap 4. Bij het ontslag is het ook voor de kinesitherapeut of huisapotheker mogelijk om data op te vragen die voor hem of haar interessant zijn. Elke actor uit de eerste lijn kan zo via nexuzhealth consult medische data consulteren die voor hem of haar relevant zijn. Loopt de postoperatieve revalidatie niet optimaal? Dan kan de kinesitherapeut sinds kort ook via nexuzhealth consult een afspraak maken bij een fysisch geneesheer of orthopedist in het ziekenhuis (tenminste wanneer het ziekenhuis dit openstelt voor de eerste lijn).

De verschillende actoren werken dankzij nexuzhealth consult dus veel makkelijker én nauwer samen. Dat komt de zorg voor de patiënt alleen maar ten goede.

Probeer nexuzhealth consult zelf uit! 

Nexuzhealth consult biedt inzicht in patiëntendossiers van ziekenhuizen én eHealth-data. De toepassing is volledig gratis voor deze zorgverleners: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, verloskundigen en tandartsen.Vraag meteen een gratis account aan op basis van je RIZIV-nummer en rijksregisternummer.