Vertrouwenspersoon

mynexuzhealth-1

Kan ik als patiënt iemand toegang geven tot mijn dossier? (Inzage dossier derden)

De vertrouwenspersoon van een patiënt kan zich informeren over de gezondheidstoestand, het patiëntendossier inzien en een afschrift vragen van het dossier, van deze patiënt. De patiënt kan op elk moment de toegang ongedaan maken via mynexuzhealth. Ga naar ’toegangen’, ‘derden’ en vervolgens kan de patiënt de vertrouwenspersoon ontkoppelen (de toegang intrekken). De patiënt kan ook aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

De patiënt kan een aanvraag indienen op drie verschillende manieren:

Website: www.mynexuzhealth.com

Stap 1: Het formulier ‘Aanwijzing van een vertrouwenspersoon’ kan u hier downloaden.

Stap 2: Vul het formulier volledig in. Kruis aan of kleur de bolletjes in van de rechten die u toewijst aan de vertrouwenspersoon. Bij ‘Periode‘ vult u ‘(on)bepaalde duur’ of ’tot overlijden’ in. Is het voor een “bepaalde duur”, vul aan met een einddatum.

Stap 3: Surf naar www.mynexuzhealth.com en log in met uw persoonlijke gegevens.

Stap 4: Klik op uw naam rechts bovenaan en dan op ‘Toegangen’.

Stap 5: Ga vervolgens naar ‘derden’ en klik op ‘koppeling derden’ om een bericht te verzenden.

Stap 6: Bezorg als laatste stap het formulier ingevuld en ondertekend door de patiënt terug. U kan het document als bijlage toevoegen door het te slepen naar het tekst veld. Graag onderstaande informatie toevoegen in uw aanvraag:

  • Naam vertrouwenspersoon
  • Voornaam vertrouwenspersoon
  • Rijksregisternummer vertrouwenspersoon

U ontvangt een bericht zodra het dossier gekoppeld is aan uw vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon meldt zich aan in zijn eigen dossier en klikt vervolgens op zijn naam om verder te gaan naar het dossier van de andere patiënt. U klikt op de naam van het dossier dat u wilt inzien.

De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

Applicatie: mynexuzhealth

Stap 1: Het formulier ‘Aanwijzing van een vertrouwenspersoon’ kan u hier downloaden.

Stap 2: Vul het formulier volledig in. Kruis aan of kleur de bolletjes in van de rechten die u toewijst aan de vertrouwenspersoon. Bij ‘Periode‘ vult u ‘(on)bepaalde duur’ of ’tot overlijden’ in. Is het voor een “bepaalde duur”, vul aan met een einddatum.

Stap 3: Log in op de mynexuzhealth app en ga dan naar ‘berichten‘. Klik vervolgens op het potlood om een nieuw bericht te maken.

Stap 4: Selecteer eerst uw ziekenhuis en vink vervolgens ‘Patiëntvragen (overige)’ aan. Klik dan op ‘ok’.

Stap 5: Bezorg het formulier ingevuld en ondertekend door de patiënt terug. U kan het formulier als bijlage toevoegen via de paperclip. Graag onderstaande informatie toevoegen in uw aanvraag:

  • Naam vertrouwenspersoon
  • Voornaam vertrouwenspersoon
  • Rijksregisternummer vertrouwenspersoon

U ontvangt een bericht zodra het dossier gekoppeld is aan uw vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon meldt zich aan in zijn eigen dossier en klikt vervolgens op zijn naam om verder te gaan naar het dossier van de andere patiënt. U klikt op de naam van het dossier dat u wilt inzien.

De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

Ombudsdienst van uw zorginstelling

U kan het voorbeeldformulier van de overheid hier downloaden en aan uw ombudsdienst bezorgen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de federale overheid: www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten

Back to top