Pers

AZ Zeno digitaliseert verder met nexuzhealth

Zeno

 

AZ Zeno, het innovatief ziekenhuis uit Knokke, kiest voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) van nexuzhealth. Met AZ Zeno verwelkomt nexuzhealth haar 39ste klant. Nexuzhealth zet technologie in om de zorg in België te verbeteren. Dat gebeurt door in te zetten op een optimalisatie van processen en medische inzichten. Daarnaast streeft nexuzhealth naar een betere samenwerking binnen de gezondheidszorg: binnen eigen zorginstellingen, met andere zorginstellingen en dankzij de link met de eerstelijnszorg. Zo versterkt nexuzhealth haar engagement voor een transmurale zorg.

De keuze voor nexuzhealth is een keuze voor onze zorgverleners, maar zeker ook voor de patiënt, zegt Patrice Buyck, algemeen directeur van AZ Zeno. “Patiënten hebben gemakkelijker toegang tot hun gezondheidsgegevens. Ze kunnen hun medische geschiedenis, testresultaten, afspraken, facturen, beeldmateriaal en andere relevante informatie steeds online bekijken via de app of website. “Daarnaast biedt het EPD-systeem ook tools voor zelfmanagement, zoals het bijhouden van symptomen, het monitoren van gezondheidsparameters en het stellen van gezondheidsdoelen”, legt Patrice Buyck uit. Dit gebeurt uiteraard met geavanceerde toegangscontroles en met respect voor de privacy van de patiënt en de zorgverlener.

EPD als hulpmiddel voor verder professionalisering

In het kader van de verdere professionalisering & digitalisering werd gezocht naar een elektronisch patiëntendossier dat alle patiënten info overzichtelijk bundelt. “Het zal in de eerste plaats een geïntegreerd werkinstrument worden voor alle zorgverstrekkers van AZ Zeno.” verklaart Patrice Buyck. “Het EPD van nexuzhealth kunnen we afstemmen op onze individuele noden als regionaal ziekenhuis, zodat we de patiënt nog beter kunnen helpen in een veranderend zorglandschap.”

Samenwerking als basis

“Doordat iedereen bijdraagt aan hetzelfde patiëntendossier, krijgt de zorgverlener een uitgebreider beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt” zegt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth. “Daarnaast zal het centraal dossier in de toekomst nog tal van mogelijkheden bieden voor multidisciplinaire samenwerking en een vlotte communicatie tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, specialisten en ziekenhuizen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat alles goed beveiligd is en dat de privacy van de patiënt en de zorgverlener wordt gerespecteerd”.

“De zorg van de toekomst is netwerkzorg en zal gekenmerkt worden door verschillende actoren en netwerken die samenwerken rond de patiënt”. Het EPD van nexuzhealth past volledig in onze toekomstvisie en ondersteunt optimaal de samenwerking met andere ziekenhuizen, de eHealth diensten, de eerste lijn en andere (eerstelijns)zorginstellingen”, legt Patrice Buyck uit. “Niet enkel het dagelijks werk van het ziekenhuis zal eenvoudiger worden, het is ook een tool die transmurale zorg en functionele netwerking faciliteert en waar we de vereiste informatie en data kunnen uithalen.” 

Klaar voor de toekomst

Gertie Delande: “We zijn erg blij AZ Zeno te mogen verwelkomen als negenendertigste ziekenhuis. Dit succes geeft aan dat de strategie van het centraal elektronisch patiëntendossier de ideale manier is om in de toekomst de gezondheidszorg te digitaliseren. We gaan dan ook verder op dat pad, onder meer door verdere integratie van de eerste lijn. Door het faciliteren van deze samenwerkingen hopen we ook bij te dragen aan de toekomstvisie van AZ Zeno.”

Meer weten over het elektronisch patiëntendossier (Klinisch Werkstation) van nexuzhealth? Neem contact met ons op.