Pers

Wit-Gele Kruis en nexuzhealth werken aan de gezondheidszorg van de toekomst

283194487_5388114647917691_4021947596347226043_n

 

De gezondheidszorg verandert aan een razend tempo. Samenwerking tussen verschillende zorgverleners wordt steeds belangrijker. Wit-Gele Kruis Limburg, Oost-Vlaanderen, en Vlaams-Brabant gaan daarom samenwerken met nexuzhealth binnen één gedeeld elektronisch patiëntendossier: nexuzhealth.pro.

Thuisverpleging schakelt een ICT-versnelling hoger

Wit-Gele Kruis van Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant mikken met de ontwikkeling van de derde generatie van het elektronisch verpleegdossier (EVD) op een nieuwe, future proof manier van werken. Ze gaan hiervoor in zee met nexuzhealth, een professionele organisatie die haar sporen al verdiende in applicaties voor ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen. De oplossing wordt gebouwd op drie pijlers: één gedeeld patiëntendossier, samenwerking en geavanceerde technologie.

Van fax naar community

De meer ervaren thuisverpleegkundige herinnert zich nog de tijd dat er elke ochtend, voor het aanvatten van de ronde een patiëntenlijst van de fax rolde. Geen 15 jaar geleden was de introductie van het elektronisch verpleegdossier een ware revolutie. Ondertussen zijn we de aanblik van de verpleegkundige op ronde met een tablet onder de arm gewoon.

Nog later werd er gezocht naar mogelijkheden om via het EVD informatie uit te wisselen met de applicaties van huisartsen en ziekenhuizen. Maar nog steeds vertrekt elke zorgverstrekker vanuit een eigen applicatie en beheert zelf de eigen data.

Zorg wordt almaar complexer en deskundiger en samenwerken des te belangrijker. Het juiste platform zal ons in staat stellen de zorgkwaliteit verder te verbeteren, en de wijze van informatiebeheer en -uitwisseling te optimaliseren”, zegt Els Matheus, algemeen directeur Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.

Eén gedeeld patiëntendossier

“Het uitwisselen van informatie en samenwerking met andere disciplines is belangrijk voor de kwaliteit van zorg voor onze patiënten”, zegt Wim Allemeersch, algemeen directeur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. “Onze patiënt staat centraal. En iedereen die bij het zorgproces betrokken is, moet op een efficiënte en veilige manier een bijdrage kunnen leveren aan het patiëntendossier. Daarom kiezen we voor een samenwerking met nexuzhealth.”

“nexuzhealth werkt met één gedeeld patiëntendossier”, zegt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth. “Doordat iedereen bijdraagt aan hetzelfde patiëntendossier, krijgt de zorgverlener een uitgebreider beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt. Daarnaast biedt het gedeeld dossier tal van mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking en een vlotte uitwisseling van gegevens tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, specialisten en ziekenhuizen. Uiteraard gebeurt alles met respect voor de privacy van de zorgverlener en de patiënt.”

In de toekomst van de gezondheidszorg speelt de patiënt een centrale en actieve rol. De mynexuzhealth-app biedt patiënten inzicht in hun gezondheidstraject en nodigt hen uit om ertoe bij te dragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door hen toegang te bieden tot de afspraken met hun verpleegkundige, medische of paramedische verslagen, vragenlijsten of laboresultaten.

Samenwerking

Waar het Wit-Gele Kruis de thuisverplegingssoftware vroeger in eigen beheer ontwikkelde, zal dat nu door nexuzhealth gebeuren. De toekomst inzake informatisering is zo vlug aan het evolueren dat enkel professionele partners hier nog een rol van betekenis kunnen in spelen. Ook hier is de aanpak gebaseerd op een model van samenwerking. De kennis en ervaring van het Wit-Gele Kruis zullen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en verdere uitbreiding van het platform.

Geavanceerde technologie

De software werkt volledig in de cloud. Hierdoor zullen de verpleegkundigen eenvoudig en veilig kunnen opstarten via hun webbrowser en zullen ze gespaard blijven van tijdrovende updates. Bovendien biedt nexuzhealth naast een webapplicatie een mobiele app aan, die ook offline gebruikt kan worden. De verpleegkundige zal dus altijd en overal over de nodige patiëntengegevens kunnen beschikken.

Sharing is caring

De participatie zal overigens niet beperkt blijven tot het Wit-Gele Kruis zelf. “In onze thuisverpleging was samenwerking altijd al belangrijk”, zegt Nyree Claes, voorzitter Wit-Gele Kruis Limburg. “Het doel is de beste zorg voor élke patiënt, niet enkel de Wit-Gele Kruispatiënt. Dat kan enkel via doorgedreven kennisdeling. Daarom kiezen we resoluut voor een community based model waarmee ook andere organisaties in thuisverpleging aan de slag kunnen en waaraan ze kunnen bouwen. Dat is onze maatschappelijke rol en die nemen we ter harte.