Blog

Connecting the dots. Uitdagingen in het healthcarelandschap en het pad vooruit.

Uitdagingen. Elke zorgverlener krijgt er dagelijks mee te maken. Of hij of zij nu in een ziekenhuis, een paramedisch centrum, een huisartsenpraktijk of organisatie van thuisverpleegkundigen werkt. Omdat nexuzhealth liever in oplossingen dan in problemen denkt, sommen CEO Gertie Delande en Director Hospital Solutions Maarten De Gruyter vijf trends in het zorglandschap én de daaraan gekoppelde strategische doelen van nexuzhealth op. “Door ons bewust te zijn van de bewegingen in het landschap, kunnen we immers inspelen op de toekomst en de verschillende dots met elkaar connecteren”, zegt Gertie Delande.
 
ecosysteem healthcare epd

 

Trend 1: operationele efficiëntie

We zien een shift in het ecosysteem: er duiken fusies en netwerkziekenhuizen op die nóg meer samenwerking vereisen. Maar overal – in elke zorginstantie – zit er druk op de budgetten. Voeg daar nog de personeelstekorten en het verloop aan toe… Helaas kunnen we dat bij nexuzhealth niet oplossen. Wat we wel kunnen? Zoveel mogelijk zorgverstrekkers efficiënter laten (samen)werken. Door geautomatiseerde workflows binnen het Klinisch Werkstation (KWS – elektronisch patiëntendossier), administratieve vereenvoudiging en gemakkelijkere manieren om transmuraal samen te werken.

Trend 2: patient empowerment

Het healthcarelandschap is complex op gebied van gegevensdeling. Zeker voor een patiënt. Dat moeten we voor hem of haar dus een stuk eenvoudiger maken. Door de patiënt centraal te zetten en hem of haar de rol van actieve partner te geven. Maar ook door data duidelijk te delen. Betrokkenheid en participatie zijn vandaag immers cruciaal. Daarom geven we patiënten (maar ook mantelzorgers) eenvoudige toegang tot vragenlijsten, afsprakenmodules en verwijsbrieven via een gebruiksvriendelijke applicatie: mynexuzhealth.

Trend 3: samenwerking

Intense samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en de eerste lijn zijn van vitaal belang. Daarom is nexuzhealth het fundament voor de toekomst. We nemen zowel de processen als de technologie onder de loep om de beste versie van onszelf te geven. Op een uniforme en gebruiksvriendelijke manier, die uitnodigt tot een nog betere samenwerking en partnerships met overheden en derde partijen.

Trend 4: privacy en security

Technologie maakt complexe dingen een stuk gemakkelijker. Bij nexuzhealth zetten we maximaal in op de nodige bescherming en preventie. De grootste uitdaging? Het evenwicht vinden tussen vooruitgang en regelgeving. Het belangrijkste doel? Het vertrouwen van de patiënt handhaven.

Trend 5: inzichten verwerven

Met de juiste data van de juiste persoon, in de juiste vorm en op het juiste moment, kun je héél veel verwezenlijken. De datacaptatie en -input in het centraal dossier zijn daarom ontzettend belangrijk. Ook op dit vlak blijven we optimaliseren en bijsturen door middel van integratie en samenwerking.

Bij nexuzhealth geloven we heel sterk dat deze vijf trends onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Connecting the dots is de bestaansreden van nexuzhealth. We willen alle actoren zo goed mogelijk laten samenwerken. Om dat te organiseren hebben we vijf pijlers of strategische doelen gedefinieerd.

Pijler 1: community driven software

Met de inzichten die we krijgen van duizenden zorgprofessionals die onze software gebruiken, maken we onze platformen elke keer beter. Die community is ontzettend waardevol en laat toe om een samenhangend systeem te creëren.

Pijler 2: patient empowerment

De belangrijkste stakeholder is de patiënt. De centrale dot in een complex landschap van gegevensdeling . Via mynexuzhealth krijgt hij inzicht in zijn dossier op een transparante en gebruikersvriendelijke manier.

Pijler 3: kwaliteitsvolle service

We evolueren van een helpdesk naar een servicedesk. Dat wil zeggen dat we veel meer doen dan vragen beantwoorden. Door onze serviceprocessen voortdurend te optimaliseren kunnen we klanten helpen met overzichtelijke en toegankelijke info. Kennisdeling – bijvoorbeeld via werkgroepen – is immers key. 

Pijler 4: geïntegreerd platform

We streven bij nexuzhealth naar een schaalbaar, flexibel en interoperabel platform, gebaseerd op cloudtechnologie, dat performant, compliant én geconnecteerd is. Enkel zo kunnen we toekomstbestendig zijn en transmuraal optimaal samenwerken.

Pijler 5: productvernieuwing

Het doel van nexuzhealth is succesvolle en duurzame producten te bouwen die specifieke doelgroepen ondersteunen en die de zorg van de patiënt ten goede komen. Daarom kiezen we voluit voor 3 fundamenten binnen onze productstrategie: samenwerking, operationele efficiëntie en transparante inzichten.