Blog

Hoe diabeteseducator Marie het verschil maakt voor patiënten met nexuzhealth consult

Nooit eerder waren er zoveel diabetespatiënten in België. In amper tien jaar tijd steeg het aantal diagnoses met 30%. Ook wereldwijd is dit de snelst groeiende aandoening. Als diabeteseducator leert Marie patiënten omgaan met hun ziekte. “Mensen goed informeren en begeleiden is daarbij van cruciaal belang. Dankzij de inzage in het medisch dossier via nexuzhealth consult maak ik daadwerkelijk een verschil. Voor mezelf én de patiënt.” 

Marie heeft recht van spreken. Ze is al jaren aan de slag als zelfstandig thuisverpleegkundige en vandaag ook actief als diabeteseducator. Ze weet als geen ander hoe belangrijk kennis- en informatiedeling binnen haar werkterrein is. “Toen ik tijdens een opleiding voor het eerst hoorde over nexuzhealth consult zag ik dan ook meteen de mogelijkheden. Zeker op het vlak van diabeteseducatie. In het verleden moest ik altijd terugvallen op de input van de patiënt.

Met alle risico’s van dien. Want als die bijvoorbeeld geen laboresultaten had, kende ik natuurlijk ook niet de HbA1c-waarde (deze waarde geeft het percentage rode bloedcellen aan waaraan glucose is geplakt, en weerspiegelt dus het gemiddelde glucosegehalte in de voorafgaande 2-3 maanden).  Meestal bleef het advies dan beperkt tot een voorschrift. Heel soms kreeg ik een verwijsbrief met wat meer info, maar dat verschilde van arts tot arts.”

Betere basis

Door het gebruik van nexuzhealth consult werkt Marie een stuk gerichter. “Ik vermijd bewust het woord ‘efficiënter’, aangezien dat begrip deels refereert naar tijdwinst. Maar dankzij de kennis die ik uit het systeem haal, steek ik net méér tijd in mijn patiënten. Net daar ligt voor mij de meerwaarde. Vroeger bestond mijn voorbereiding louter uit het bekijken van het vorige verslag.

Nu begin ik een uur voor de afspraken om de medische gegevens en afgelegde parcours van mijn patiënten van die dag door te nemen. Zijn er sinds onze laatste ontmoeting nog nieuwe resultaten? Is de patiënt intussen bij de endocrinoloog gepasseerd? En werd er een bloedonderzoek uitgevoerd?

Geloof me: dat is een wereld van verschil. Van zodra de patiënt binnenkomt, start je het gesprek op een heel andere basis. Mijn eerste vraag was – en is nog steeds – steevast: ‘Hoe gaat het met je?’ Het antwoord daarop kan ik nu veel beter inschatten. Dankzij mijn voorkennis weet ik nu immers wat de persoon in kwestie meegemaakt heeft op medisch vlak. Onlangs zag ik een patiënt die kort voordien een herseninfarct had. Omdat ik snel liet blijken dat ik op de hoogte was, moest hij enkel nog vertellen wat hij écht kwijt wilde. En niet meer het hele verhaal oprakelen. Dan kun je in zo’n gesprek meteen naar de essentie gaan. Dat is dan eigenlijk toch een beetje tijdwinst (lacht).”

nexuzhealth-examples-08

 

Schouderklopje

Volgens Marie stelt een goed geïnformeerde verpleegkundige de patiënt ook meer op zijn gemak. “De patiënten vinden het fijn dat je meekijkt over hun schouder en betrokkenheid toont. Ook als het de goede richting uitgaat trouwens. Deze week nog zag ik na vijftien maanden een patiënt terug die bij onze eerste afspraak een HbA1c-waarde van 7,6 had. Tijdens mijn gebruikelijke voorbereiding zag ik dat die intussen gezakt was onder de 7. Nog vóór de patiënt goed en wel voor me zat, wenste ik haar proficiat. Je moest haar zien stralen! Tegelijk kon ik haar nu actief bevragen over de stappen die ze genomen had om tot dat resultaat te komen. Uiteindelijk had ze gewoon mijn advies gevolgd. Heerlijk toch? Dus ook op het vlak van voldoening is nexuzhealth voor mij een absolute plus.”

Weten is anticiperen

Opvallend: veel patiënten beschouwen transmurale communicatie als de logica zelve. “Vroeger waren mensen heel vaak verbaasd wanneer ze vernamen dat ik hun voortraject of medicatieschema niet kende. Ze gingen ervan uit dat ik als zorgprofessional sowieso van alles op de hoogte was. Met nexuzhealth consult los ik die verwachting voortaan ook effectief in en dat zorgt voor meer vertrouwen. Zeker als je daardoor kan anticiperen op bepaalde situaties.

Zo vroeg ik onlangs iemand wanneer hij opnieuw naar de endocrinoloog moest. De man in kwestie antwoordde dat de specialist hem nog zou bellen. Ik voelde meteen aan dat er iets niet klopte en raadpleegde de gegevens in nexuzhealth consult. En wat bleek? Er stond geen afspraak ingepland en de vorige was al bijna anderhalf jaar geleden. Hij had nog vijf dagen voordat al zijn rechten vervielen. Ik heb toen meteen een afspraak voor hem gemaakt, waardoor hij in orde bleef met zijn zorgtraject.

Zonder nexuzhealth consult had ik wellicht vertrouwd op zijn antwoord en zat hij bovenop zijn gezondheidsperikelen met heel wat administratieve en financiële problemen.”

Like a pro!

De voordelen van nexuzhealth consult doen Marie dromen van meer. “Het is jammer dat we vandaag als thuisverpleegkundige en diabeteseducator nog geen verslagen kunnen schrijven, enkel nota’s. Nu maak ik nog een Word-documentje, dat ik daarna als pdf-bestand naar de huisdokter verstuur per e-mail. Daar zit volgens mij de échte efficiëntie- en professionaliseringsmarge van het systeem.

Maar ik verneem net dat de nexuzhealth pro-versie een aantal nieuwigheden in petto heeft. Zo zou er naast een verslagfunctie ook de mogelijkheid komen om zelf suggesties voor medicatie te doen bij de huisarts. Die evolutie bevestigt mijn positieve eerste indruk tijdens die bewuste opleiding en geeft mij vandaag nóg meer goesting om ook in de toekomst met nexuzhealth consult aan de slag te gaan.”

Wil je als professionele zorgverlener ook inzage in je patiëntendossiers? Vraag vandaag nog je account aan.