Blog

Van long stay naar short stay? Zo doe je dat!

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil ingrepen in het dagziekenhuis stimuleren, in het voordeel van de patiënt én het ziekenhuis. De reden? Thuis herstellen is aangenamer voor de patiënt en zijn omgeving. Bovendien laten daghospitalisaties de ziekenhuizen toe om efficiënter te werken, wachttijden in te korten en meer ingrepen in te plannen. Maar hoe realiseren we die omschakeling op de juiste manier? Dat vertellen Rien Dieryckx, productmanager hospital solutions, en Charlotte Henderickx, senior consultant bij nexuzhealth.

“Om het aantal overnachtingen in het ziekenhuis terug te dringen, zijn er meer daghospitalisaties nodig. Innovatieve ontwikkelingen en minimaal invasieve technieken dragen hier zeker toe bij”, zegt Rien Dieryckx. “Maar dat betekent wel dat de ziekenhuizen hun operaties nog beter moeten inplannen én dat de zorg achteraf remote moet kunnen gebeuren.”

Lees ook: Van hospital naar homespital

Snelregistraties

Op de technieken die chirurgen toepassen, heeft nexuzhealth uiteraard geen grip. Op een efficiënte planning van de OK’s en gebruiksvriendelijke mogelijkheden om kortere verblijven te faciliteren wél. “Wat daar ook aan vasthangt: een betere registratie van medicatie. Onder andere van de toegediende medicatie in het chirurgisch dagziekenhuis. Snelregistraties bieden daar een oplossing voor. In het verleden gebeurde geen registratie van medicatie in het centraal elektronisch patiëntendossier, het Klinisch Werkstation of kort KWS. Dat was volgens artsen te (tijds)intensief’, zegt Charlotte Henderickx. “Denken we maar aan te veel kliks en tijdverlies bij de validatie en confirmatie. Er was ook geen mogelijkheid om een onderverdeling te doen op OK-vlak. Alles kwam onder ‘medicatie’ te staan. Een oplossing was een soort van "snel registratie venster”: een touchscreen met tegelachtige structuur, waarin de zorgverstrekker met één tik medicatie kon registreren in de urgente settings OK. "Dat snel registratie venster was natuurlijk al beter dan het turven van medicatie op papier, maar het kan nog beter …”

Integratie in EPD

Dankzij nieuwe ontwikkelingen wordt het weldra een stuk eenvoudiger om toegediende medicatie rechtstreeks in het KWS in het OK te registreren. “In het preoperatieve dashboard komt een medicatiemodule waar je veelgebruikte medicatie (inclusief spuitpompen) op voorhand kan klaarzetten via voorgedefinieerde sjablonen. Helemaal handig: je kunt ook als verpleegkundige medicatie registreren wanneer de behandelende arts steriel staat. De arts in kwestie kan dan postoperatief heel eenvoudig conformeren. De toegediende medicatie komt dan ook apart in een lijst te staan”, zegt Charlotte Henderickx. “In de ideale wereld is natuurlijk alles gelabeld en gescand. We willen werken met vooraf gedefinieerde etiketten en schema’s. Door de link met het voorraadbeheer te leggen, wordt het ook een stuk makkelijker om alles te factureren aan de patiënt.    

In de toekomst: beter plannen

Om overbezetting en wachttijden voor de patiënt te vermijden, is het natuurlijk cruciaal om de verschillende OK’s en dagziekenhuizen in een ziekenhuis optimaal te plannen. “Als we naar meer short stays evolueren, is dat zelfs essentieel. Daarom is het mogelijk om gemiddelde preop-bedtijden en recoverytijden in het KWS te integreren. Preop- en postoptijden stonden vroeger standaard uitgedrukt in dagen, in de toekomst kan dat in uren. Door ook de verdeling van de bedden per afdeling mee in kaart te brengen, kunnen we weldra nog sterker optimaliseren.