Aanmelden via codekaart (web)

nexuzhealth-examples-04

Patiënten die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, kunnen een codekaart aanvragen via een medewerker van een partnerziekenhuis.
Bij elke codekaart hoort ook een voorlopig wachtwoord dat u samen met de codekaart ontvangt. Voor een nieuw wachtwoord, klik op 'wachtwoord vergeten'.

Stap 1: Surf naar www.mynexuzhealth.be en klik op ‘aanmelden met mijn nexuzhealth codekaart’.

Stap 2: Gebruik één van de onderstaande identificatiemethoden om uzelf te identificeren:

  • Rijksregisternummer – Het Belgisch rijksregisternummer op uw identiteitskaart.
    • Vul enkel de cijfers in (geen leestekens of spaties)
  • Ead-nummer – Een uniek dossier-/patiëntnummer weergegeven op facturen/brieven van het ziekenhuis.
  • Gebruikersnaam – Dit kan u pas in uw profiel instellen na een eerste keer aanmelden via uw EAD- of rijksregisternummer.

Stap 3: Vul het voorlopig wachtwoord in dat u per mail of van een medewerker in het ziekenhuis ontvangen heeft. Klik rechts op het ‘oogje’ om uw wachtwoord zichtbaar te maken.

Stap 4: Vul de gevraagde code in. Dit is één van de 24 codes op uw codekaart. Wanneer bv. ‘code 15’ wordt gevraagd, geeft u de codereeks in die op uw kaart bij het nummer '15' staat.

Opgelet! Ontvangt u de foutmelding 'gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd'? Controleer of de gegevens correct genoteerd zijn en vraag eventueel een nieuw wachtwoord aan.