Bijkomende documenten

nexuzhealth-examples-04

Wanneer het adres van ouder en kind in beide dossiers niet overeenstemt, kunnen wij de koppeling niet onmiddellijk in orde brengen. Om te kunnen verifiëren dat de aanvrager van de koppeling beschikt over het ouderschap vragen we bijkomende documenten. Dit ter bescherming van de patiënt en de wet op patiëntenrechten.

U kan ons één van de volgende documenten als bijlage bij uw aanvraag bezorgen:

Attest gezinssamenstelling

U kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) kan u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

  • via ‘mijn dossier‘, de online toepassing van het Rijksregister.
  • via ‘Mijn Burgerprofiel‘, de online toepassing van de Vlaamse overheid.
  • het e-loket van uw gemeente.

Het is ook mogelijk om persoonlijk een attest via het loket van de dienst Burgerzaken aan te vragen. Meer informatie over dit document kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/attest-van-gezinssamenstelling.

Echtscheidingsovereenkomst (EOT)

Dit is een echtscheidingsdocument door onderlinge toestemming.

U kan een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen.

Geboorteakte

Het is ook mogelijk om ons de geboorteakte van uw kind te bezorgen. U kan het als bijlage toevoegen in het bericht naar ‘ouder/kind-koppeling’.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

U kan een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Meer informatie kan u vinden op www.vlaanderen.be/akte-van-geboorte.

Kids-ID

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Bezorg een foto van de voorzijde van de Kids-ID waarop de namen van de ouders te zien zijn. 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw gemeente.

Back to top